Teamkompasset®

Hvad er Teamkompasset?

Teamkompasset er en dynamisk metode, der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjer som Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®, begge er værktøjer, som WORMconsults konsulenter er certificerede i. Metoden er udviklet i 1990/91 og kobler gængs teamudviklingsteori omkring rollevaretagelse i et team med Jungs typologi om præferencer.

Teamkompasset er et velegnet værktøj til:

 • At give den enkelte indblik i egen styrker i en problemløsningsproces
 • At udvikle både projektteams og arbejdsgrupper i basisorganisationen
 • At arbejde med typiske udfordringer for et team indenfor samarbejde og kommunikation
 • At muliggøre bedre udnyttelse af hver enkelt teammedlems potentiale

Vi anbefaler Teamkompasset, fordi:

 • Teamkompasset er et pædagogisk visuelt værktøj
 • Teamkompasset kobler signifikante teamroller med personlige ressourcer
 • Teammedlemmerne bliver mere bevidste om faser og roller i vellykkede arbejdsprocesser
 • Brugen af Teamkompasset er tillidsskabende

Teamkompasset giver dig:

I forlængelse af JTI-/MBTI-profilering får hver enkelt indblik i hvilke tre roller i et teams problemløsningsproces den enkelte naturligt bedst varetager. bedst og naturligst bidrager til. De 8 roller er: Nytænker, Formidler, Analytiker, Organisator, Gennemfører, Kvalitetssikrer, Samspilsforvalter og Informator.

Med Teamkompasset analyseres, hvor teamets tyngde ligger – og herved eventuelle balancer og ubalancer. Det betyder at teamet kan have en fælles opmærksomhed på styrker og faldgruber i samarbejdet og udnytte ressourcerne bedste muligt.

Processen:

 • Forudsætter at deltagerne kender deres JTI- eller MBTI-profil
 • Hver enkelt får mappet egne 3 naturlige roller i en problemløsningsproces i et team
 • HVIS Teamkompasset bruges som individuelt værktøj gennemføres en feedbacksamtale med fokus på hvordan personen kan udnytte sit potentiale i et team
 • HVIS teamproces, da indtegnes hvert teammedlems naturlige 3 rolle-præferencer i en fælles oversigt. Herefter faciliteres en dialogbaseret proces som styrker samarbejdsrelationerne og teamet formulerer handlingsplaner.

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med Teamkompasset® kan hjælpe dig.

Skriv til kontakt@WORMconsult.dk
 eller ring på +45 3028 4707.

WORMconsult Teamkompasset
Jeg vil gerne høre mere