DiSC

Hvad er DiSC?

DiSC er et testværktøj, der bliver brugt i forbindelse med at analysere og diskutere menneskers adfærdsmæssige forskelligheder. Værktøjet bygger på William Moulton Marstons teorier fra 1928 om menneskers adfærd i organisationer.

Vi anbefaler DiSC

DISC er et dialogværktøj og hjælper os til at forstå egne og andres adfærdspræferencer i forskellige situationer og bliver brugt i forbindelse med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

Dit udbytte af DiSC

DiSC kan både bruges med et individuelt fokus og i en teamsammenhæng.

DiSC analysen viser præference indenfor 4 stile:

  • Dominans (Dominance)
  • Indflydelse (influence)
  • Stabilitet (Steadiness)
  • Tilpasningsdygtighed (Complience)

Først og fremmest er det vigtigt at pointere at ingen af stilene er “bedre” eller “værre” end nogen af de andre – DiSC-profilen viser en adfærdspræference, der samtidig betyder at personen fra tid til anden også kan gøre brug at de andre stile. Hver og en af disse adfærdsstile har sine styrker og svagheder.

Det er ganske sædvanligt at DiSC-profilen er kendetegnet ved en enkelt af DISC-stilene, for eksempel et individ med meget D (Dominant) eller en person, der har meget S (Stabil). Lige så ofte sammensættes dog af en kombination af de forskellige DISC-stile, hvilket også leder til både mere komplekse kombinationer og tolkninger.

At forstå egne og andres adfærdspræferencer udgør fundamentet i DiSC. Når man først har lært om egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til situationen og relationer, og på baggrund af dette, arbejde strategisk med at udvikle sit adfærdsrepertoire.

Tidsforbrug

Udfyldelsen af DiSC testen foregår on-line og tager 15 til 20 minutter. Derefter genereres en rapport indeholdende et billede af ens profil samt en generisk beskrivelse af profilen. Der ud over indeholder rapporten også en kort beskrivelse af alle de andre DiSC profiler.

I forbindelse med udlevering af rapporten skal der altid ske en tilbagemelding, der sikrer, at test tager forstår og genkender profilen, så den kan bruges optimalt ind i den sammenhæng, den er tiltænkt. Der anbefales 1-1½ times individuel tilbagemelding. Udleveres profilen i forbindelse med en team proces, anbefales også, at der afsættes tid til kortere individuel tilbagemelding.

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med DiSC kan hjælpe dig.
Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på +45 3028 4707.

DiSC i WORMconsult
Jeg vil gerne høre mere