Decision Dynamics Karrieremodellen™

Hvem har udviklet Decision Dynamics Karrieremodellen?

Karrieremodellen er udviklet i USA og Europa fra 1970 – af hhv. professor Driver og Dr. Brosseau fra University of Southern California og professor Rikard Larsson og Dr. Katarina Kling fra Lunds universitet. Forskningen bag modellen kortlægger fire grundlæggende forskellige karrieremønstre, som kendetegner vores jobmæssige karrierevalg – og motivation bag disse. WORMconsult har certificerede konsulenter i Karrieremodellen™.

Karrieremodellen er et velegnet værktøj til:

  • Personlig udvikling og karriererådgivning
  • Refleksioner i forbindelse med jobsøgning og jobskifte
  • Overvejelser omkring match mellem person, job og konkret virksomhedskultur

Vi anbefaler Karrieremodellen, fordi:

  • Forskningsarbejdet er solidt funderet
  • Sondring mellem karriereretning – og karrieremotiver opleves meningsfuld for de fleste
  • Resultatet kan kobles til valg af specialistkarriere, projektlederkarriere, funktionschef/generalistchef, konsulentkarriere mv.

Karrieremodellen giver dig:

Indsigt i dine grundlæggende motiver og match ift. de fire mønstre og kombinationer af dem. De fire mønstre er karakteriseret ved følgende:

Ekspert mønstret. Er drevet af dygtighed og faglig dybde. Bliver længe i en stilling, så længe der er gode muligheder for faglig udvikling og fagligt ansvar. (Bevægelse i dybden.)

 

 

Det Lineære mønster. Er drevet af ønsket om indflydelse og har fokus på resultater og status. Bliver i et job så længe der er forfremmelse/øget ansvar i sigte. (Bevægelse opad).

 

 

Det Udvidende mønster. Er drevet af at udvikle sig, gerne sammen med andre, men ikke nødvendigvis i dybden – kan være tværgående, i projektteams mm. (Bevægelse – i en spiral).

 

 

Episodikeren. En selvstændig profil der er drevet af frihed og uafhængighed. (Bevægelse – hyppige skift der sikrer variation).

Tidsforbrug ifm. Karrieremodellen:

Ved brug af Karrieremodellen udfylder man et spørgeskema og har efterfølgende en feedbacksamtale

  • Online spørgeskema med 34 spørgsmål (20-25 min svartid)
  • Feedbacksamtale á 1,5-2 timer
  • Uddybende rapport på 5 sider (10 sider hvis virksomhedskultur vælges til)

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med Decision Dynamics Karrieremodellen™ kan hjælpe dig. Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på +45 3028 4707.

Decision Dynamics Karrieremodellen ™
Jeg vil gerne høre mere