OPQ32

Hvad er OPQ32?

OPQ32 står for The Occupational Personality Questionary og beskriver en persons egenskaber og adfærd i erhvervslivet.

OPQ32 blev udviklet til at sikre, at testen er relevant og brugbar i erhvervssammenhænge.

OPQ 32 er videnskabeligt funderet, hvilket blandt andet betyder, at der findes danske normgrupper samt reliabilitets- og validitetsstudier, som dokumenterer OPQs effektivitet.

Vi anbefaler OPQ32

Resultatet af OPQ32 giver et godt udgangspunkt til et struktureret interview med det formål at få et tydeligt billede af en persons karakteristiske træk indenfor 32 specikke områder og er relevant både i forbindelse med rekruttering, lederudvikling, rådgivning, organisations og karriere udvikling.

OPQ32 kan hjælpe organisationen med følgende:

 • Identificere den bedste til en given stilling
 • Understøtte struktur og indhold I rekrutteringsinterview for at sikre højest mulige hit-rate
 • Identificere fremtidige ledere
 • Anvende talenterne bedst muligt på tværs af organisationen
 • Evaluere talent poolen i forbindelse med en fusion, nyt fremstød eller omstrukturering
 • Skabe et “vinder” projekt team

Dit udbytte af OPQ32

OPQ32 er en personlighedstest.

Der bliver målt på 32 specifikke personlighedskarakteristika, der er delt ind i 3 hovedområder: Menneskelige relationer; Tænkemåde; Følelser. Så profilen viser i korte træk en persons typiske måde at handle, tænke og føle på.

OPQ er designet til at give organisationen en forståelse af, hvordan de forskellige aspekter af den individuelle adfærd og stil påvirker han/hendes performance i arbejdet.

Der er mange forskellige rapport muligheder til OPQ32, så man kan vælge ud fra, hvad formålet er med testningen. Nedenfor er nævnt nogle eksempler:

 • Manager Plus Report
 • Development Action Planner
 • Candidate Plus Report
 • Universal Competency Report
 • Sales Report
 • Leadership Report

Rapporterne er brugervenlige, detaljerede og viser styrkerne og udviklingsområderne. Derudover er der en grafisk opsummering af performance.                                                                                

Tidsforbrug

Der er 219 spørgsmål til testen og den tager 30-40 minutter. Testen udføres elektronisk.

Der genereres den ønskede rapport, der udleveres til kandidaten. I forbindelse med udlevering af rapporten skal der altid ske en tilbagemelding, der sikrer at test tager forstår og genkender profilen, så den kan bruges optimalt ind i den sammenhæng den er tiltænkt. Der anbefales 1-1½ times individuel tilbagemelding.

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med OPQ32 kan hjælpe dig.
Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på +45 3028 4707.

OPQ32 i WORMconsult
Jeg vil gerne høre mere