PAPI 3

PAPI 3

PAPI 3 (The Personality and Preference Inventory) er udviklet af Cubiks og medvirker til at identificere, udvælge og udvikle mennesker på baggrund af en videnskabelig funderet personlighedstest. PAPI 3 vurderer personers adfærd og foretrukne arbejdsmåder i forbindelse med forskellige arbejdssituationer.

Testen tager 15-20 minutter at udfylde og består af en række spørgsmålsgrupper, hvor respondenten bedes vælge hvilket udsagn man er enig eller uenig i.

Hvad er PAPI 3 velegnet til?

PAPI 3 er velegnet til følgende:

  • Rekruttering
  • Outplacement
  • Personlig udvikling

Vi anbefaler PAPI 3

Vi anbefaler PAPI 3, fordi værktøjet bidrager til at:

  • Udforske deltagerens personlighed og motivation
  • Afdække foretrukne arbejdsstil
  • Identificere og udvikle talent
  • Vurdere 26 personlighedsdimensioner fordelt på 7 hovedområder

 

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med PAPI 3 kan hjælpe dig.
Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på +45 3028 4707.

PAPI 3 i WORMconsult
Jeg vil gerne høre mere