Lene Worm

Lene WormLene Worm

Lene Worm har mere end 20 års erhvervserfaring med rekruttering og udvikling af mennesker og organisationer, herunder ca. 14 år som HR udviklingskonsulent og –partner i Nationalbanken.

Januar 2013 stiftede hun WORMconsult. Missionen og motivationen er her at bidrage til bedre ledelse af virksomheder herunder bedre økonomi og et bedre arbejdsliv – for såvel medarbejdere, ledere og virksomhedsejere.

Lene Worm har arbejdet knapt 14 år i Danmarks Nationalbank

I Nationalbanken bidrog Lene Worm til en videreudvikling af banken og en professionalisering af HRs værktøjskasse og ydelser, herunder bl.a. bankens rekrutteringsproces med brug af psykologisk test, etablering af bankens interne undervisningsfunktion samt undervisning og procesfacilitering på tværs af organisationen fx. som led i teamudvikling, opfølgning på bankens medarbejderundersøgelse, APV eller lignende undersøgelse. Hun deltog som assessor ifm bankens assessment-center med efterfølgende coachforløb for deltagerne. Ligeledes bidrog hun til udviklingen af en række dialogværktøjer, herunder bl.a. MUS, GRUS og bankens EXIT-samtale.

Lene har rekrutteret medarbejdere til stort set alle typer af stillinger i Nationalbanken, herunder især nationaløkonomer, matematik-økonomer, IT-medarbejdere med forskellige specialer, jurister, HR udviklingskonsulenter, projektledere, sekretærer og håndværkere med forskellige specialer. Endvidere har hun udviklet og gennemført en række workshops, seminarer og kurser for ledere og medarbejdere på tværs i organisationen inden for sine specialer: HR, ledelse og organisation.

Specialevejleder og eksaminator på Copenhagen Business School

Parallelt med jobbet i Nationalbanken arbejdede Lene bl.a. som specialevejleder og eksaminator på Copenhagen Business School (CBS) og som gæsteforelæser på hhv. CBS og Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Lene Worm er cand.merc.HRM fra CBS

Lene Worm har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc. med speciale i Human Ressource Management fra Copenhagen Business School (CBS) fra 1997.

Sideløbende med Lenes cand.merc-studie var hun studenterpolitisk aktiv, sad bl.a. i de styrende organer på CBS (Det Erhvervsøkonomiske Fakultetsråd og siden hen Cand.Merc. Studienævnet) og i HRM-linjens lærerådsgruppe samt i bestyrelsen for SA Vikarbureau / Handelshøjskolens Vikarbureau, senere kaldet Checkpoint (1993-98). I 1993 var hun medstifter og medlem af bestyrelsen i Dansk HRM Forening.

Lenes cand.merc. uddannelse har hun løbende suppleret med systemiske og narrative proceskonsulentuddannelser, certificeringer i en vifte af psykologiske udviklings- og rekrutteringsværktøjer samt en 4 årig uddannelse som ID psykoterapeut i 2008.

Lene er født i Aalborg i 1965, bor i dag i Hellerup med sin mand.

Email: lene@wormconsult.dk

LinkedIn

Lene Worm