Bidrag til Bedømmelse (BTB)

Hvad er BTB – Bidrag til Bedømmelse?

Bidrag til Bedømmelse (BTB) er en personlighedstest udviklet i slutningen af 1980´erne efter ønske fra en kreds af personalechefer, der ønskede at vide bestemte ting om de kandidater, som de havde til ansættelsessamtale.

Testen er et dialogværktøj.

Kandidaters score bliver i BTB sammenlignet med en normgruppe på ca. 35.000 erhvervsaktive mennesker.

BTB beskriver følgende fire hovedområder:

 • grundlæggende motivationsfaktorer
 • faktorer vedr. opgavetilgang
 • temperamentsfaktorerBTB (Bidrag til Bedømmelse)
 • relations-faktorer

BTB afdækker i alt følgende 12 personlighedsfaktorer:

 • Selvstændighed
 • Energi
 • Resultatorientering
 • Omstilling
 • Pligtfølelse
 • Detailorientering
 • Kreativitet
 • Analytisk sans
 • Selvkontrol
 • Indlevelse
 • Udadvendthed
 • Samarbejde

BTB er en ipsativ test

Når man udfylder testen skal man derfor vælge mellem alternativer, fx. “rolig” og “visionær”.

Fordele ved ipsative test:

 • hurtig at besvare
 • svær at gennemskue
 • god til at vurdere personlighedsmønstre
 • bruger relative tal frem for absolutte

Ulemper ved ipsative test:

 • høj prioritet på et træk medfører lav prioritet på et andet
 • ikke muligt at sammenligne personer

Tidsforbrug

Testen tager ca. 20-45 minutter at udfylde, og den skal udfyldes i ét stræk – uden pauser.

BTB har ingen rigtige eller forkerte svar på samme måde, som hvis man skulle løse et sæt opgaver. De eneste rigtige svar er de svar, som, man mener, passer på en.

Testtilbagemeldingen tager typisk 1,5 time.

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med Bidrag til Bedømmelse (BTB) kan hjælpe dig.
Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på: +45 3028 4707.

Bidrag til Bedømmelse (BTB)
Jeg vil gerne høre mere