Rekruttering og udvælgelse

I WORMconsult har vi alle mere end 20 års erfaring med rekruttering og udvælgelse af dygtige ledere og medarbejdere på alle niveauer i private såvel som offentlige virksomheder. Vores hjælp favner hele processen eller dele af den, således det matcher dit og virksomhedens behov.

I et rekrutteringsforløb indgår typisk nedenstående elementer: 

 • et opstartsmøde incl. forventningsafstemning fsva. roller og proces
 • en drøftelse af jobbets indhold og ønske-resultater samt en afklaring af de 5-6 mest job-kritiske kompetencer
 • en drøftelse af hvad der kendetegner virksomhedens, afdelingens og teamets kultur og udfordringer samt evt. konkurrencesituation
 • formulering af stillingsopslag, valg af rekrutteringsmedie og annoncering af stillingsopslag
 • evt. formulering af caseopgave
 • research af potentielle kandidater
 • screening af ansøgerfeltet, indkaldelse af ansøgere til en første samtale
 • valg og invitation af kandidater der går videre til anden samtale
 • anden samtale evt. incl. personanalyse, kognitiv test og/eller færdighedsprøve.
 • evt. tredje samtale med brug af case
 • evalueringsmøde, hvor der tages beslutning om, hvilken kandidat der bedst matcher virksomhedens kompetencekrav
 • evt. brug af referencer

Brug af personanalyser og psykologiske test ifm. rekruttering og udvælgelse

I WORMconsult har vi alle mere end 20 års erfaring med brug af personlighedstest, kognitivetest og færdighedstest. Rekrutteringsprocessen kan foregå med eller uden brug af test, men det er vores erfaring, at test kan bidrage til at gøre ansættelsesforløbet mere målrettet og effektivt.

Personlighedstest bruger vi i WORMconsult som et samtaleværktøj til relativt hurtigt at få spurgt ind til kandidatens kompetencer, herunder både potentielle styrker og udfordringer. Som leder for den kommende nye medarbejder, anbefaler vi, at du deltager i testtilbagemeldingen.

Fordele ved brug af personanalyser og psykologiske test

I WORMconsult er det vores erfaring, at brug af personlighedstest ifm. rekruttering øger vores træfsikkerhed. Med (den rette) personlighedstest, brugt korrekt og ordentligt (med et anstændigt moralsk kodeks) vil vi lettere kunne rekruttere og ansætte de ledere og medarbejdere, som, vi mener, matcher de succeskriterier og opgaver, som den ansættende organisation har.

En personlighedstest er et samtaleværktøj og skal efter vores overbevisning altid følges op af en testtilbagemelding. Kandidaten skal kende til processen og give sit samtykke.

Med en test får de, der rekrutterer, et sprog og en anledning til at spørge til sider ved kandidaten og til situationer, som kandidaten har oplevet, som kan være relevante for det nye job. Med en test får vi en masse hypoteser om en kandidats mulige adfærd, som vi i en testtilbagemelding og i evt. efterfølgende interviews undersøger. De, der ansætter, bliver klogere på kandidaten og kandidaten – oftest dem som ikke har prøvet test så mange gange før – bliver også klogere på sig selv. Denne selvindsigt er vigtig for at kunne relatere sig til andre og for at kunne håndtere udfordringer generelt. Og indsigten i den nye medarbejder/leder kan ofte bidrage konstruktivt til det fremadrettede samarbejde. En test er et supplement til ansættelsesinterviewet. Det er en ekstra ”linse”, når den  rekrutterende organisation skal finde den rette kandidat.

En fejlansættelse er dyr. Økonomisk og menneskelig er der store omkostninger forbundet med at ansætte den forkerte. Omkostninger for den pågældende medarbejder eller leder men i høj grad også for organisationen. Det gælder ansættelse af medarbejdere og i særdeleshed ansættelse af ledere.

Velegnede personanalyser og psykologiske test til rekruttering

I WORMconsult har vi solid erfaring med at bruge følgende personanalyser og psykologiske test ifm. rekruttering:

Velegnede evne- og færdighedstest til rekruttering:

Hvilket testværktøj vi anbefaler afhænger af den konkrete situation, herunder jobbet, krav til kompetencer og den konkrete arbejdsplads.

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med rekruttering og udvælgelse. Skriv til lene@WORMconsult.dk eller ring på: +45 3028 4707.

Rekruttering og udvælgelse
Jeg vil gerne høre mere