Outplacement

Alle arbejdspladser kan fra tid til anden komme i den situation, hvor det bliver nødvendigt at afskedige en eller flere medarbejdere. Og det er ofte en proces, som af de involverede opleves som svær og belastende. Outplacement kan gøre perioden fra en afskedigelse til et nyt job lettere og kortere. Og for arbejdspladsen betyder et outplacementforløb til en afskediget leder eller medarbejder, at tiden kan bruges effektivt på det fremadrettede. Alle involverede vil kunne komme styrket gennem forløbet, når det lykkes arbejdspladsen at gennemføre afskedigelsen på en ordentlig og saglig måde og med et tilbud om et outplacementforløb, der er tilpasset den enkeltes behov.

Har du brug for sparring og guidens ifm. selve afskedigelsen, så kontakt Lene på email adressen lene@wormconsult.dk eller ring +45 30284707.

Hvad er Outplacement?

Outplacement hos WORMconsult er:

 • et skræddersyet forløb med fleksibilitet og kandidatens behov i centrum og med mulighed for ændringer under vejs jf. aftale
 • coaching, sparring og rådgivning af konsulenter, der har solid relevant erfaring og viden inden for ledelse, rekruttering, psykologiske test, mennesker i forandring og arbejdsmarkedet generelt
 • tilgængelighed, nærvær og garanti for minimum een samtale ugentligt, jf. aftale
 • en-til-en-samtaler, jf. aftale
 • testtilbagemelding på en eller flere af de personanalyser eller psykologiske test som er hyppigt brugt i erhvervslivet til personlig indsigt og / eller rekruttering
 • workshops i grupper på maks. seks deltagere, jf. aftale
 • fortrolighed og ingen afrapportering til kandidatens arbejdsgiver.

Fleksibiliteten i vores outplacement viser sig bl.a., når:

 • kandidaten allerede er dygtig til LinkedIn og vi derfor erstatter LinkedIn-sparring med noget, som kandidaten har mere behov for
 • kandidaten gerne vil prøve en ekstra personlighedstest og vi derfor erstatter en eller flere samtaler med den ekstra test
 • kandidaten har spontant brug for sparring inden en ansættelsessamtale og vi mødes eller ringer sammen senest dagen inden
 • kandidaten ønsker ikke at deltage i workshops i grupper, og vi mødes derfor en-til-en om de emner, der synes relevante
 • kandidaten senest 24 timer inden et aftalt møde foretrækker at bruge mødet til noget andet end aftalt.

Outplacement gør kandidaten klar til job

Outplacement gør kandidaten klar til nye jobmæssige udfordringer. Forløbet hos WORMconsult indeholder typisk en række samtaler evt. med en eller flere personanalyser eller psykologiske test samt mulighed for at deltage i workshops med maks. 6 personer.

Et outplacementforløb hos WORMconsult gør kandidaten jobklar, herunder også klar til den forudgående karriere- og kompetenceafklaring, jobsøgning, brug af de sociale medier, ansættelsessamtale, forhandling af vilkår mv.

Et forløb med outplacement og karrierecoaching hos WORMconsult skræddersyes til den enkelte kandidat.

Følgende elementer kan fx. indgå i et outplacement:

 • Indledende møde, forventningsafstemning og processen videre (obligatorisk)
 • Samtaler der gør kandidaten klar til at kikke frem og tænke i nyt job
 • Samtaler der øger selvindsigten og som omhandler kandidatens kompetencer og personlighed, her kan evt. indgå en eller flere personanalyser eller psykologiske test*
 • Sparring om og feedback på kandidatens CV og ansøgninger – i relation til konkrete stillingsopslag
 • Sparring om brug af fx LinkedIn og Facebook i jobsøgningen og om brug af jobagenter på divs. jobportaler
 • Samtaler der forbereder kandidaten til ansættelsessamtalen, herunder fx personlig fremtoning, påklædning, typiske spørgsmål osv.
 • Samtalen der afrunder forløbet og som evt. inspirerer til et par trædesten videre mod et nyt job (obligatorisk)

* Læs her, hvis du vil vide mere om de personanalyser og test, som vi bruger, jf. aftale med kandidaten.

Outplacement med adgang til workshops med maks. 6 deltagere

Et outplacementforløb hos WORMconsult byder på muligheden for deltagelse i workshops i grupper á maks. 6 deltagere. Her arbejder vi med emner, som er velegnet til at arbejde med i grupper, men det er et tilbud. Emnerne kan også arbejdes med under en-til-en samtaler.

Outplacement med adgang til artikler ad libitum

Via dit log-in på Min Side vil du som led i dit outplacementforløb få adgang til artikler ad libitum.

Vi matcher kandidaten med den rette konsulent

I vores outplacement er det for os vigtigt med et godt match mellem kandidaten og konsulenten. Derfor beder vi altid kandidaten om kortfattet at beskrive sig selv og sine forventninger til et forløb (maks. 1/2 side). Herudover besøger vi kandidatens LinkedIn profil, hvis hun eller han har en sådan. På baggrund af denne indledende information matcher vi kandidaten med en af vores konsulenter.

Møderne foregår jf. aftale enten i Hellerup eller hos en tilknyttet samarbejdspartner i Storkøbenhavn. Enkelte samtaler kan foregå via Skype eller Facetime, jf. aftale.

 • Outplacement, karriereudvikling og jobskifte

Hvad koster outplacement?

I WORMconsult har vi outplacement-forløb i alle prisklasser og med en ramme, som aftales med den enkelte virksomhed. Rabat gives ved køb af flere outplacement-forløb.

Eksempler på tre typiske outplacement-løsninger:

Outplacement-løsning A, B og C

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe med outplacement.
Skriv til lene@WORMconsult.dk eller ring på: +45 3028 4707.


Logo WORMconsult

Jeg vil gerne høre mere