NEO PI-r / NEO PI-3

NEO PI-R og NEO PI-3I WORMconsult har vi mere end 18 års erfaring med brug af NEO PI-r og NEO PI-3 i relation til rekruttering og udvælgelse og i relation til personlig udvikling.NEO PI-3 er en opdateret version af NEO PI-r (NEO Personality Inventory-Revised).

NEO PI-r og NEO PI-3 er et velegnet værktøj til:

 • rekruttering og udvælgelse af ledere og medarbejdere
 • individuel coaching og outplacement
 • assessmentcenter, hvor testen kan indgå i et større testbatteri.

Vi anbefaler NEO PI-r og NEO PI-3, fordi:

 • den er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet
 • den integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed
 • den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien
 • vi har solid erfaring med værktøjet fra private og offentlige virksomheder og organisationer.

En kort og en lang udgave af NEO PI-r og NEO PI-3

NEO PI-r og NEO PI-3 findes i to udgaver. Den lange udgave, som giver det mest fyldstgørende og nuancerede billede af kandidaten, består af 242 spørgsmål og tager ca. 45-6o minutter at udfylde. Den korte udgave består af 60 spørgsmål og tager ca. 15 minutter at udfylde. Den korte udgave er især velegnet til gruppeudvikling eller 360 graders feedback ifm. individuel coaching.

Når vi rekrutterer og arbejder med personlig udvikling fx. i relation til coaching eller outplacement, anbefaler vi typisk den lange udgave.

Med NEO PI-R og NEO PI-3 ved du, hvem du sidder overfor

NEO PI-r og NEO PI-3 giver os en række hypoteser om kandidatens kompetencer og adfærd, herunder potentielle styrker og udfordring, og testtilbagemeldingen vil herfra tage form som en bekræftelse eller afkræftelse af disse hypoteser. Det er derfor vores opfattelse, at brug af test altid skal følges op af en testtilbagemelding, for at kunne bruges.

NEO PI-3 beskriver vores personlighed og vores kompetencer

NEO PI-3 beskriver vores personlighed ud fra fem personlighedsdimensioner:

 • Emotionelle reaktioner
 • Ekstroversion
 • Åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed.

Hver af de fem dimensioner beskrives yderligere med seks facetter. Fx. siger dimensionen Ekstroversion noget om, hvordan kandidaten er i sociale sammenhænge, hvorimod fx. Åbenhed siger noget om, hvordan kandidaten har det med kompleksitet i opgaveløsningen.

Når vi rekrutterer tager vi typisk afsæt i de 4-6 mest jobkritiske kompetencer jf. fx. jobbeskrivelsen. De jobkritiske kompetencer bruger vi til at fokusere testtilbagemeldingen og til at gøre samtalen effektiv, således vi hurtigt kan vurdere, i hvor høj grad eller på hvilken måde kandidaten matcher de jobkritiske kompetencer.

Jobkritiske kompetencer

Jobkritiske kompetencer afhænger af det konkrete job og krav til resultater samt af den konkrete arbejdsplads kultur og vilkår.

Til et job som generalist i et departement brugte vi NEO PI-r til at rekruttere kandidater med følgende jobkritiske kompetencer:

 • Analytiske og operative kompetencer
 • Overblik og evne til at håndtere pressede og komplekse situationer
 • Viljestyrke, handlekraft og fleksibilitet
 • Teamplayer med evne til at skabe, pleje og udvikle netværk
 • Serviceminded

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med NEO PI-r / NEO PI-3 kan hjælpe dig.
Skriv til lene@WORMconsult.dk  eller ring på +45 3028 4707.

NEO PI-r / NEO PI-3

Jeg vil gerne høre mere