Leadership Equity Assessment (LEA)

Hvad er Leadership Equity Assessment (LEA)?

Leadership Equity Assessment (LEA) er et velegnet udviklingsværktøj:

 • ifm. videreudvikling af organisationens eller teamets kultur / engangement / ledelse
 • til effektmåling fx før og efter et udviklingsforløb eller en organisationsændring
 • som supplement til og i kombination med personprofiler og teamrolletest
 • som supplement til organisationen APV
 • som supplement eller erstatning for organisationens trivselsundersøgelse o.lign.

Vi anbefaler LEA, fordi:                                                  

 • LEA hurtigt og effektivt måler på organisationens fire vigtigste KPI´ere
 • målingen består af kun 13 spørgsmål og tager derfor kun få minutter at besvare
 • LEA fremmer dialogen om arbejdsglæde, trivsel, samarbejde, personlig og faglig udvikling samt ledelse
 • værktøjet er videnskabeligt valideret

Processen favner:

 • digitalt spørgeskema med 13 spørgsmål
 • individuel tilbagemelding til lederen á 1,5 time
 • team-møde á 3-4 timer faciliteret af en LEA-certificeret konsulent. Mødet afsluttes med en konkret handlingsplan
 • opfølgning på processen ca. 100 dage efter team-mødet med en LEA-certificeret konsulent

Skab forretningsresultater gennem målrettet udvikling af lederskab, følgeskab og samarbejde.

Leadership Equity Assessment (LEA) er et redskab, der hurtigt og effektivt måler på organisationens 13 vigtigste performancedrivere. Redskabet kan enten bruges til en effektmåling – fx før og efter et udviklingsforløb eller en organisationsændring – eller som en kontinuerlig opfølgning på organisationens eller teamets kultur / engagement / ledelse.

Målingen skaber et afsæt for, at ledere og deres teams i fællesskab kan identificere, hvilke aspekter af arbejdet og samarbejdet, der skal bevares, og hvilke der skal forbedres. LEA giver et billede af, hvor lederen skal udvikle sine ledelseskompetencer, hvor teamet skal ændre kultur og vaner, og hvor organisationen generelt skal sætte ind for at sikre effektivitet og engagement.

Dit udbytte af Leadership Equity Assessment

LEA giver dig og dit team eller virksomhed:

 • En måling, der skaber afsæt for, at ledere og teams i fællesskab identificerer, hvilke aspekter af arbejdet og samarbejdet, der skal bevares, og hvilke der skal forbedres.
 • Et billede af hvor lederen skal udvikle sine ledelseskompetencer, hvor teamet skal ændre kultur og vaner og hvor organisationen skal sætte ind for at optimere udnyttelsen af den menneskelige kapital og ressourcer.

LEA giver dig som leder mulighed for at: 

 • diagnostisere hvad der fremmer eller hæmmer teamet/organisationen
 • prioritere ledelsesindsatsen mod de områder, der giver mest værdi
 • tage en dialog om teamets bidrag og medansvar for arbejdsvilkår
 • identificere tværorganisatoriske indsatsområder

Tidsforbrug

LEA-målingen består af 13 spørgsmål og tager derfor kun få minutter at besvare.

Forløbet videre består typisk af en halvanden times tilbagemelding på LEA-resultatet til dig som leder, med det sigte at klæde dig på til et efterfølgende dialogmøde i dit team typisk á tre -fire timers varighed. Sigtet med dialogmødet er at formulere en handlingsplan med konkrete og realistiske initiativer, der kan forbedre ledelse og kultur.

LEA-tilbagemeldingen og dialogmødet faciliteres af en LEA-certificeret proceskonsulent.

Kontakt os

Kontakt os for at høre hvordan vi med Leadership Equity Assessment (LEA) kan hjælpe dig. Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på: +45 3028 4707.

WORMconsult Leadership Equity Assessment LEA
Jeg vil gerne høre mere