Belbin Teamanalyse

Belbins Teamanalyse og de 9 Teamroller er internationalt anerkendte som løftestang til at effektivisere teamarbejde. Teamrollerne er udledt af forskning baseret på iagttagelse af managementteams af Dr. Meredith Belbin på Henley Management College. WORMConsult har certificerede konsulenter i Belbins Teamroller.

Belbins Teamanalyse er et velegnet værktøj til:

 • Godt værktøj til projekt kick-off og projektteams
 • Udvikling af lederteams
 • Personlig udvikling af teamkompetencer
 • Muliggør bedre udnyttelse af potentialerne i andre samarbejdsrelationer

Vi anbefaler Belbins Teamanalyse, fordi:

 • Merediths Belbins forskningsarbejde er solidt funderet
 • Teamanalysen gennemføres som 360 grader, men kan også gennemføres som ren selvvurdering (til personlig udvikling)
 • Feedbackrapporten giver et værdifuldt indblik i teamets dynamikker og potentialer
 • Belbin tilbyder et dynamisk perspektiv på evnen til at agere i forskellige kontekster
 • Belbin findes på XX Oplagt valg til virksomheder med cross cultural teams

Belbins Teamanalyse giver dig:

Succesfulde teams er betinget af rette faglige kompetencer – og varetagelsen af 9 forskellige teamroller som afspejler arbejdsprocessen i et team. Nogle roller er naturlige for os – nogle kan vi udfylde, hvis behovet er der og endelig kan der være roller, som vi skal holde os fra og trygt overlade til andre. Når et team skal bruge ressourcerne bedste muligt er det uhyre vigtigt at udnytte det potentiale der i teamet. Belbins teamroller giver indblik i hver enkelts potentiale ift. at indgå i forskellige samarbejdsrelationer.

Belbins Teamanalyse giver dig:

 • Selvvurdering på 9 teamroller – afdækning af dit potentiale i forskellige kontekster
 • Komplet profil på 9 roller (selvobservation + observatører/360 grader)
 • Teamrapport
 • Parvise Arbejdsrelationer (vælges)
 • Uddybende rapport på 10 sider

Læs mere her: http://potential.dk/belbins-9-teamroller/

DK Sample Belbin Team rapport

Kontakt os

Kontakt os for at høre nærmere om hvordan vi med Fundamental Interpersonal Relation Orientation (FIRO-B) kan hjælpe.

Skriv til kontakt@WORMconsult.dk eller ring på +45 3028 4707.

Belbins Teamanalyse i WORMconsult
Jeg vil gerne høre mere